Välj en sida

Det går jättebra att åka med Länstrafiken till Swensbylijda på vardagarna.

Bussen har nummer 208 – det står Lillpite på bussen.
Den avgår 10.50 från Busstationen och resan tar 20 minuter.
Återresa 15.38 från Svensbylidens hållplats.