Välj en sida

Stöd vår verksamhet

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem i hembygdsföreningen

Medlemsavgift:
Enskild: 100 sek
Familj: 200 sek

Vill du ge ett ekonomiskt bidrag eller bli en av våra sponsorer?

Kontakta Swensbylijda på telefon 070-2323107 eller sätt in ditt bidrag till:

Svensby Hembygdsförening
Bankgiro: 5991 – 9027