Välj en sida

Byggnader

Sadelinska kvarnen är den första byggnad som återskapades på hembygdsområdet. Den finns omnämnd 1776 men hade varit i bruk länge innan.  Timret kommer från rivningshus i kvarteret Stjärnan i Piteå stad. Den började timras 1991 och gjordes i två delar som sedan monterades ihop på plats.

Samma år timrades den så kallade Pehrs-kvarna upp. Det är en mindre skvaltkvarn och har inget siktverk. Utanför den lilla kvarnen finns en slipsten som drivs av vatten och nedanför kvarnen finns ”Twette” – tvättplatsennns ”Twette” – tvättplatsen.

Qvarnbönninga är hembygdsområdets servicebyggnad. Här finns samlingslokal, café och kontor. Byggnaden har stått i grannbyn Böle och kallades för Osker-Nisch. Det var en så bra byggnad så man köpte den redan 1991 för 10 000 kr men den blev inte färdig förrän 1995. Det största problemet var att man bara hade tre veckor på sig att riva och transportera bort den. Föreningen mobiliserade ett gäng som märkte upp timret, plockade ner timringen och lade upp den under täckning på backen ner mot ån.
Där fick timret ligga i några år innan uppbyggnaden började. Den invigdes 1995 och fick namnet Qvarnbönninga.

Hemmanet som den ursprungliga Pehrsgården hörde till avvecklades och flyttades 1896 men mangårdsbyggnaden kom att stå kvar fram till 1926 så den såldes och flyttades till Kälen, Hemmingsmark.
Föreningen  hittade rätt snart en likadan byggnad, också den i Kälen. Den fördes till Swensbylijda på trailer Trettondagsmorgonen 1993.
Huset var så exakt likt det gamla att till och med källarlocket passade rakt över den stenvalvade källaren som fanns kvar. Taket på byggnaden är ett s k nävertak.