Välj en sida

Följ med på vår andra utflykt till Svensbyns stamhemman.
Under vintern har Hembygdsföreningen arbetat med Pitebygdens Forskarförening och tittat på hur Svensbyn har växt fram som by. Från de äldsta kartorna fram till idag.
Nu presenterar vi arbetet i form av en fullmatad utflyktsdag.
Den dagen består av en kortare föreläsning, en busstur samt vår 28-sidiga dokumentation och ett gott fika.
Förhandsanmälan till 0911 – 24 14 18