Välj en sida

Berättarkväll i Pehrsgården, kl 19
Storytelling har blivit en ny konstform men ursprunget är den gamla muntliga berättarkonsten som varit vanlig i bondesamhället. På Swensbylijda vill vi återupprätta den traditionen. Vi kurar i skymningen uppe i Pehrsgården och vår allra första berättargäst är Peter Lysholm.
Han är inflyttad svensbybo och har lovat att blanda sant och osant i sin berättelse.
Det kommer att finnas fika till försäljning.
Välkomna!