Välj en sida

Lapp-Lisas mest kända sånger är ”Barnatro” och ”I en sal på lasarettet”. Hennes sånger är kära för många och sjungs fortfarande.
Gun Rehnman och Bo Beverlöv besöker oss i Logen och sjunger dem tillsammans med publiken.
Vi serverar kaffe och fika. Entré: 100 kr.
Välkomna!