Välj en sida

Vid Vallen fanns en gång två kvarnar. De var i bruk en bit in på 1900-talet. Här finns vackra stenhällar och de grävda kanalerna vittnar om den tiden. Men här har det växt bra och området har varit nästan ogenomträngligt av lövsly.
Nu har Hembygdsföreningen fått pengar till att göra en Kulturrastplats med information om platsens historia och med grillplatser, bänkar, broar som är tillgängliga för de flesta.
Den beräknas vara helt klar till sommaren 2016.