Välj en sida

Maija Ruisniemi, välkänd hälsoprofil, vandrar med oss i Swensbylijdas närområden för att söka efter örter och läkeväxter.
Pris: 100 kr/person – då ingår en örtagårdslunch, kaffe och fotbad.
Välkomna!
Anmäl gärna ert deltagande till Swensbylijda: 0911 – 24 14 18 eller hos Anneli Qvarnström 070-530 12 24