Välj en sida

Bered er på en spännande kväll med Karl-Gunnar Rehn, universitetslektor på Umeå Universitet som berättar om vandringssmeder och andra hantverkare och om hur livsviktig kunskap med tiden har kommit att utvecklas till att bli hobbyslöjd.
Välkomna!