Välj en sida

Vi sätter fram något gott på bordet och samtalar om svunna tider på Liden.
Sally och Greta, som vet mycket om Lidenborna är inbjudna att minnas tillsammans med oss.
Välkomna!