Välj en sida

Vi tänkte prova att anordna en familjeallsång för att barnen ska få tillfälle att sjunga gamla och nya sånger. Det kommer att bli tillfälle att få uppträda litet och att få föreslå vilka sånger som ska sjungas.
Vi serverar fika i pausen.
Välkomna!