Välj en sida


Nu finns vår historiska folder att köpa i vårt Café. I den beskriver den spännande och intressanta berättelsen om det historiska Liden och hur hembygdsområdet Swensbylijda har växt fram.
Foldern finns även på engelska och kostar 40:-