Allmän fakta

Svensby hembygdsförening bildades den 28 oktober 1989 med målsättningen att visa gångna tiders arbetsmetoder och levnadssätt. Ursprunget till hembygdsföreningen är en studiecirkel som startade 1980. Den hade som uppgift att forska, kartlägga och dokumentera Svensbyns historia. Studiecirkelns resulterade i tre böcker: ”Svensbyns historia”, ”Elias ”stortjuven” och ”Emigrationen till Nordamerika”. Intäkterna från böckerna + en pjäs om Elias blev den ekonomiska grundplåten till hembygdsföreningen.

Hembygdsföreningens huvudsyfte var att försöka rekonstruera och återställa området kring den så kallade Sadelinska kvarnen vid Svensbyån i Liden. På det området kan man med säkerhet säga att det funnits kvarnar sedan mitten av 1500-talet. Ett annat mål var att göra en rekonstruktion av den så kallade ”Pehrsgården” med tillhörande uthus på samma område. Denna gårdsplats kan följas tillbaka till 1680-talet.

Enskilda personer, Piteå kommun, företag, fonder och stiftelser har bidragit med medel för att skapa en komplett gårdsmiljö som har få motsvarigheter i Pitebygden. Enormt stora insatser har också gjorts genom ideellt arbetet både under uppbyggnadsperioder och vården, driften och visningen av Swensbylijda.

Föreningens mål är att ge en god bild av en jordbruksfastighet från 1800-talets mitt. Vi vill ge människor en möjlighet att få ökade kunskaper om den lokala historien och bättre kunna förstå dagens samhälle.
Medelålders och äldre kan få tillfälle att minnas sin egen uppväxttid och barn och unga kan få kunskaper som skolan inte alltid kan förmedla.